Tuesday, September 25, 2007

Zakat Kambing / Bebiri

Zakat Kambing/Bebiri

Nishab kambing/bebiri adalah 40 ekor, ertinya bila seseorang itu telah memiliki 40 ekor kambing/bebiri selama setahun maka ia telah wajib membayar zakat ternakan.

Berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori dari Anas bin Malik, maka dapat dibuat perkiraan seperti berikut:

Nishab Zakat

a. 40-120 ekor ternakan kambing/bebiri nishab zakatnya 1 ekor kambing(2thn)/bebiri(1thn)
b. 121-200 ekor ternakan kambing/bebiri nishab zakatnya 2 ekor kambing(2thn)/bebiri(1thn)
c. 201-300 ekor ternakan kambing/bebiri nishab zakatnya 3 ekor kambing(2thn)/bebiri(1thn)
(Selanjutnya, pada setiap penambahan 100 ekor maka zakatnya bertambah 1 ekor).


* diekstrak dari www.pkpu.or.id

No comments: