Monday, May 14, 2007

Kambing Cross United Nations


Gambar kambing cross United Nations (berbagai jenis) yang di ternak oleh Ladang Sri Millch di Banting , Selangor.

Kambing kambing ini adalah cross dari berbagai jenis antaranya British Alpine, Saneen, Jamnapari, Katjang dan Boer.Memandangkan harga Boer yang tinggi masa ini, mungkinkah ianya idea yang baik kalau ibu ibu dari cross UN ini digunakan untuk cross breeding dengan Fullblood Boer jantan.

No comments: